Du er her

Stærk regional handelsby

Ringsted er en attraktiv handelsby med en hyggelig bymidte, gode shoppingcentre og Danmarks eneste rigtige outletby, Ringsted Outlet, hvor der kommer mere end 1,6 millioner kunder hvert år.

De mere end 200 butikker har en omsætning på ca. 2 milliarder kroner om året. Den seneste opgørelse viser faktisk, at Ringsteds butikker sælger for 30 % mere, end man kunne regne med, hvis man ser på befolkningstallet i kommunen. Det betyder, at butikkerne er rigtig gode til at få folk til at komme langvejs fra og handle i Ringsted – vi er et klart regionalt detailhandelscentrum.

Ringsted Outlet tiltrækker også nationale og internationale kunder. Og der er ledige grunde til yderligere detailhandel lige ved siden af Ringsted Outlet og shoppingcentret RingStedet med mange kædebutikker, som samlet set tiltrækker knap 4 millioner kunder årligt.

Fokus på attraktiv bymidte

Bymidten er under stor udvikling netop nu. I øjeblikket investeres der mere end 40 millioner kroner i at gøre bymidten mere attraktiv med et nyt torvemiljø. Der er desuden et tæt samarbejde mellem city-foreningen og centerforeningerne i Ringsted. Det kommer fx til udtryk ved, at de hvert år sammen med kommunen arrangerer 30-40 events og oplevelser som koncerter, kulturnat, festivaller og lignende.

Internetbutikker har 30 % højere omsætning

En anden succeshistorie er internetbutikkerne i kommunen, som har en omsætning, der er markant højere end i resten af Danmark – helt præcist 30 % højere. Det skyldes ikke mindst, at Ringsted er en oplagt lokalitet for distribution af varer solgt på internettet.

Med en butiksplacering i Ringsted får du kort sagt:

  • Adgang til et regionalt orienteret handelsliv med både internationale, nationale og regionale kunder
  • Muligheden for at placere sin butik eller shoppingcenter sammen med andre stærke regionale og nationale aktører
  • En placering i et handelsliv i vækst præget af mange attraktive unikke butikker, kædebutikker, restauranter, cafeer og andre kundeorienterede servicefunktioner

Sidst opdateret

29.09.2017